Bitwa o literaturę. Zwyczajni Anglicy. Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Zadie Smith

Prowadzenie: Łukasz Drewniak Goście: Tomasz Dobrogoszcz, Wojciech Drąg Lektorka: Anna Dudziak

Zapis z dnia: 6 marca 2018 godz: 18:00:00

Opowieść o twórczości Zadie Smith, Salmana Rushdiego i Kazuo Ishiguro. W jaki sposób ta trójka autorów kontynuuje tradycje wielkiej angielskiej powieści? O czym chcą opowiedzieć współczesnej Anglii? Jak definiują własną angielskość? Co dla nich znaczy tworzenie właśnie w tym, a nie innym języku? Spróbujemy zadać pytania o tożsamość i samorozpoznanie najwybitniejszych pisarzy tworzących po angielsku, ich relacje z Anglią, jej kulturą i tradycją. Czy w ogóle Indie, Jamajka, Japonia mogą być dla nich punktem odniesienia, kluczem do zrozumienia niektórych ich pisarskich strategii? Czy w erze globalizacji, wymieszanych narodów, kosmopolitów, pochodzenie i kraj zamieszkania autora ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie dla jego twórczości? A może Smith, Rushdie i Ishiguro są dziś bardziej angielscy od dawnych Anglików. Co najlepiej definiowałoby by dziś pojęcie „pisarz angielski”?
Łukasz Drewniak

Tomasz Dobrogoszcz, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej. Prowadzi zajęcia i seminaria z literatury brytyjskiej i przekładu literackiego. Jego główne obszary zainteresowań to współczesna literatura brytyjska i postkolonialna oraz poststrukturalistyczna i psychoanalityczna teoria literatury.
Jest redaktorem książki Współczesna literatura brytyjska w Polsce, do której napisał rozdział na temat polskich przekładów dramatów Sary Kane. Redagował również wydaną w 2014 r. książkę Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python, zbiór esejów poświęconych twórczości brytyjskiej grupy komików. Przełożył na język polski jedno z kluczowych dzieł teorii postkolonialnej, Miejsca kultury Homiego K. Bhabhy. Jest także tłumaczem innych dzieł krytycznych i literackich, m.in. Haydena White’a czy Dipesha Chakrabarty’ego. 
Opublikował artykuły na temat pisarzy takich jak Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Ian McEwan, John Banville czy E.M. Forster.

Wojciech Drąg, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii Revisiting Loss. Memory, Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro (2014) i The Pursuit of Meaning in the Early Novels of Julian Barnes (2015) oraz współredaktor książek War and Words. Representations of Military Conflict in Literature and the Media (2015) oraz Spectrum of Emotions. From Love to Grief (2016). Obecnie jego zainteresowania skupiają się na współczesnej literaturze fragmentarycznej oraz kolażowej w języku angielskim.