Bitwa o literaturę. Po kobiecemu

prowadzenie: Grażyna Lutosławska goście: Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Tomasz Pospieszny lektorka: Justyna Kazek

Zapis z dnia: 5 grudnia 2017 godz: 18:00:00

Po kobiecemu, czyli jak? Tak jak Lise Meitner, uczona, która jako pierwsza zrozumiała zjawisko rozszczepienia jądra atomowego. Jak Maria Skłodowska-Curie, odkrywczyni polonu i radu. Albo jak Irena Joliot-Curie, odkrywczyni sztucznej promieniotwórczości. O działalności naukowej kobiet, barierach, które musiały pokonywać, przezwyciężaniu stereotypów, charakterystycznych nie tylko dla ubiegłych stuleci, mówić będą: autor książek o wybitnych uczonych Tomasz Pospieszny i autorka wstępów do tych publikacji Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.
Grażyna Lutosławska

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie od 22 lat działającego w historycznym budynku Instytutu Radowego, obecnie Kliniki Centrum Onkologii w Warszawie, przez 21 lat pracowała w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, również jako jego dyrektor. Autorka książek o Marii Skłodowskiej-Curie dla dorosłych i dla dzieci, konsultankta filmów o uczonej, organizatorka wystaw i konferencji. 

Tomasz Pospieszny, doktor habilitowany nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. Fascynat historii nauk przyrodniczych. Piewca i znawca udziału kobiet w nauce. Jest zafascynowany życiem, pracą i wkładem kobiet w tworzenie nauk przyrodniczych. Autor licznych wykładów, artykułów i biografii Marii Skłodowskiej-Curie, Lise Meitner oraz Ireny Joliot-Curie. Wakacje spędza poza laboratorium w namiocie: pochłonięty zadumą nad epoką Jagiellonów i Tudorów, wielkością królowej Bony, pięknem warowni i zamków dawnej Polski. Jest autorem książek:„Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie”, „Zapomniany geniusz. Lise Meitner pierwsza dama fizyki jądrowej”, „Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie”.