Bitwa o literaturę. Po Gigantach. Polska poezja XXI wieku

prowadzenie Łukasz Drewniak gość: Joanna Orska, Maciej Woźniak

Zapis z dnia: 21 lutego 2017 godz: 18:00:00

Umarł Tadeusz Różewicz, umarła Wisława Szymborska, umarł Czesław Miłosz. Adam Zagajewski jest już starym poetą, tak samo jak Julian Kornhauser. Marcin Świetlicki dawno przekroczył smugę cienia, starzeją się Tomasz Różycki i Jacek Podsiadło. Co po nich? Jak wygląda dziś układ sił w polskiej poezji, naszym literackim węglu, czyli bogactwie naturalnym i specjalności narodowej? O czym piszą młodzi poeci i jak? Jaki jest ich stosunek do znikającego pokolenia mistrzów? Kogo czytać? Komu kibicować, kim się martwić, komu wierzyć?
Łukasz Drewniak

 

Joanna Orska, krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi zajęcia z najnowszej polskiej literatury i krytyki, a także krytycznoliterackie warsztaty na specjalności Krytyka literacka i artystyczna oraz na kierunku Kultura i praktyka tekstu. Swoje recenzje i szkice badawcze publikowała na łamach wielu polskich czasopism (m.in. „Tekstów drugich”, „FA-artu”, „Odry”, „Twórczości”, „Wielogłosu”). Jest autorką książek : „Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce” (2004) i „Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006” (2006), „Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce” (2013). Jurorka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka we Wrocławiu.

Maciej Woźniak (ur. 1969), felietonista literacki i muzyczny, autor książek poetyckich. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Twórczości”, „Literaturze na Świecie”.W internetowym „dwutygodniku” publikuje teksty o nowej poezji polskiej.Wydał osiem książek z wierszami, ostatnio tomy „Ucieczka z Elei” (2010), „Biała skrzynka” (2012) i „Pocztówki dźwiękowe” (2012). Wiosną 2017 r. nakładem WBPiCAK w Poznaniu ukaże się jego nowa książka „Obywatelstwo podwójnego kraju”. Redaktor (m.in. dwóch antologii poezji polskiej za granicą), sprawca wydarzeń poetyckich, bibliotekarz. Mieszka w Płocku i okolicach.