Bitwa o literaturę. O sztuce czytania listów

prowadzenie: Grażyna Lutosławska goście: Iwona Hofman, Jerzy Jarzębski

Zapis z dnia: 22 listopada 2016 godz: 18:00:00

Na czym polega przygotowanie do druku tekstów z założenia skierowanych do jednego adresata? Jaką mają wartość dla badaczy, a jaki wpływ na wizerunek autorów? Co można wyczytać z listów Leopolda Ungera, Jerzego Giedroycia, Stanisława Lema, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza?
Grażyna Lutosławska

Iwona Hofman – profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: nauki o polityce, nauki o mediach. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, ekspert Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Dziekan Wydziału Politologii UMCS.Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorię gatunków dziennikarskich. Jest autorką 20 monografii i około 200 artykułów naukowych.Pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia Przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezydium Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Komisji Nauk Politycznych PAN.W roku 2010 uzyskała tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet.