Bitwa o literaturę. Leśmian w roku nieleśmianowskim

goście: Anna Czabanowska-Wróbel, Paweł Próchniak prowadzenie: Jerzy Sosnowski lektor: Mateusz Nowak

Zapis z dnia: 30 maja 2017 godz: 18:00:00

W bieżącym roku mija 140 lat od urodzin i 80 lat od śmierci Bolesława Leśmiana. Odrzucenie przez Sejm idei, by był to oficjalny Rok Leśmianowski, wywołało w internecie ogromne wzburzenie. Z drugiej strony wydaje się, że jego poezja stała się... bardzo niedzisiejsza. Co może nas intrygować w twórczości tego poety?
Jerzy Sosnowski

Anna Czabanowska-Wróbel, prof. dr hab., profesor zwyczajny w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się badaniami poezji modernizmu i tematem dziecka w literaturze. Członkini Komisji Historycznoliterackiej krakowskiego oddziału PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2016 w składzie prezydium) i redakcji „Ruchu Literackiego”. Od 2014 r. kieruje Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej WP UJ. Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski (1996), Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003), Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005), Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu (2009). Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice (2013). Edytorka poezji Józefa Jedlicza (1998) i Stanisława Miłaszewskiego (2008). Redaktorka i współredaktorka książek zbiorowych o literaturze XX wieku (ostatnio: Młodopolski witalizm, modernistyczne witalizmy, 2016).

Paweł Próchniak, historyk literatury, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie (ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN) oraz serii Granice wyobraźni (publikowanej przez wydawnictwo Pasaże). Członek Rady „Biuletynu Polonistycznego”. Pełnomocnik zarządu Fundacji im. Zbigniewa Herberta (ds. programowych). Członek Polskiego PEN Clubu. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Pomysłodawca i współorganizator „Miasta Poezji” w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (Kraków 2011), Ryszard Krynicki. Monografia w toku (2015) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011), a także tomu Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura (Kraków 2016). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny: stronypoezji.pl.