Bitwa o literaturę. Czy istnieje jeszcze kanon literacki?

Gosć: Paweł Próchniak, Izabela Dominika Kasperek Prowadzenie: Jerzy Sosnowski

Zapis z dnia: 7 maja 2019 godz: 18:00:00

Dawno, dawno temu nieznajomość utworów z tzw. kanonu literatury pięknej bywała w pewnych środowiskach uznawana za kompromitację. Niekoniecznie oznaczało to, że wszystkie te utwory znało się naprawdę - ale w każdym razie nie wypadało przyznawać się do ignorancji. Nie chodziło przy tym o lektury szkolne; kanon był znacznie szerszy. Dziś, jak się wydaje, sytuacja się zmieniła: nie bardzo wiadomo, co do kanonu należy, nieczytanie książek przestało być niestety powodem wstydu, a towarzysko gorzej jest chyba nie znać bestsellerów niż klasyki, skądinąd od dawna niewznawianej. Co się właściwie stało?
Jerzy Sosnowski

Paweł Próchniak – historyk literatury, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rozprawy Literackie (ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN) oraz serii Granice wyobraźni (publikowanej przez wydawnictwo Pasaże). Członek Rady „Biuletynu Polonistycznego”. Członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz pełnomocnik zarządu Fundacji (ds. programowych). Członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie m.in. kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Pomysłodawca i współorganizator „Miasta Poezji” w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Laureat nagrody „Kamień” (2017). Odznaczony Medalem 700-lecia Lublina (2017). Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (Kraków 2011), Ryszard Krynicki. Monografia w toku (2015), Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej) (2018) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011), a także tomu Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura (Kraków 2016). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny: stronypoezji.pl.

Izabela Dominika Kasperek, nauczycielka dyplomowana, polonistka, egzaminator maturalny. Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i dziennikarstwa.
Kiedyś pracowała jako specjalista ds. PR i rzecznik prasowy – świadomie zdecydowała się na powrót do zawodu nauczyciela – z pasji.
Od 2014 roku - prowadząca kanał YT „Wiedza z Wami”, na którym ma już ponad 9,5 miliona wyświetleń - (www.youtube.com/wiedzazwami).
Największą radość sprawiają jej uczniowie i maturzyści z całej Polski, którzy piszą, że treści z kanału faktycznie pomagają w osiągnięciu sukcesu na egzaminach, ale też zachęcają do czytania lektur i poznawania piękna ojczystego języka.