Bitwa o literaturę. Bob Dylan i spadek po kontrkulturze

Prowadzenie: Jerzy Sosnowski Goście: Jerzy Illg, Jerzy Jarniewicz

Zapis z dnia: 28 lutego 2017 godz: 18:00:00

Nobel dla Dylana został przyjęty jako symboliczne uznanie dorobku kontrkultury za pełnoprawny element dziedzictwa naszego kręgu kulturowego. Co prawie pół wieku po „lecie miłości” (1968–1969) pozostało z tamtego nurtu? A może kontrkultura stała się tymczasem kulturą dominującą, w stosunku do której cała reszta, tak broniona przez konserwatyzm, jest naprawdę nową i ożywczą kontestacją?
Jerzy Sosnowski

 

Jerzy Illg (ur. 1950) – edytor, publicysta, krytyk literacki. W roku 1968 uczestniczy w pierwszych zlotach polskich hippies. W latach 1974–1983 pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym UŚl. W stanie wojennym z przyczyn politycznych wyrzucony z UŚl, co dziś poczytuje sobie za uśmiech losu. Od 1983 roku redaktor, a od 1992 redaktor naczelny Wydawnictwa Znak. Od 1990 do 1997 redaktor pisma literacko-artystycznego „NaGłos”. W latach 1997 i 2000 jest organizatorem Krakowskich Spotkań Poetów, w latach 2002–2006 współorganizuje wraz z University of Houston Krakow Poetry Seminar, a w latach 2009–2015 jest dyrektorem programowym Festiwali im. Czesława Miłosza.

Publikacje: „Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim”, Warszawa 1988 (wydane w tzw. drugim obiegu); „Kundera. Materiały z sympozjum” (red.), Londyn 1988; „Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim”, Katowice 1993; „«To miasto jest wszędzie». Wiersze o Krakowie XX w.”, (wybór, opr. i wstęp), Kraków 2001; „Wiersze z Marcówki”, Kraków 2003; „Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach”, Kraków 2009; „Słuch absolutny. Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem”, Kraków 2014, „Rozmowy”, Kraków 2014, „Zwierciadło. Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem”, Kraków 2016.