Bitwa o kulturę. Życie po życiu: Kieślowski, Żuławski, Has

Goście: Tadeusz Lubelski, Marcin Maron Prowadzenie: Łukasz Drewniak

Zapis z dnia: 19 marca 2019 godz: 18:00:00

Rozmowa o kinie trzech wielkich polskich reżyserów i recepcji ich dzieła na świecie. Analiza trzech odmiennych osobowości twórczych, dorobku, myślenia o kinie. Czy zakończyli swoją wędrówkę przez kino w dobrym momencie? Czy powiedzieli wszystko, co chcieli? Jak teraz postrzegamy ich filmy? Które zestarzały się, a które nie?
Łukasz Drewniak

Tadeusz Lubelski, ur. 1949 w Gliwicach, absolwent polonistyki UJ, emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikował m.in.: Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000, Nagroda Ministra Nauki), Wajda (2006), Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka, nominacja do Nagrody NIKE), Historia kina polskiego 1895–2014 (2015). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2 wyd. 2010). Członek Europejskiej i Polskiej Akademii Filmowej. Przewodniczący Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Namiętny czytelnik.

Marcin Maron – filmoznawca, operator filmowy, fotografik. Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Autor książek: Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990 (Lublin 2019), Mieczysław Jahoda. Fenomeny światła (Łódź 2019), Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa (Kraków 2010). Współautor książki poświęconej operatorowi filmowemu Jerzemu Lipmanowi (Zdjęcia – Jerzy Lipman, Warszawa 2005, red. T. Lubelski). Publikuje artykuły w tomach zbiorowych, „Kwartalniku Filmowym” i innych czasopismach naukowych. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie wykłada fotografię i historię filmu. Jest jednym z wykładowców Akademii Polskiego Filmu zorganizowanej przez PISF oraz Filmotekę Narodową.