Bitwa o kulturę. Wyspiański dziś

prowadzenie: Łukasz Drewniak goście: Jacek Kopciński, Jacek Wakar

Zapis z dnia: 10 kwietnia 2018 godz: 18:00:00

Jak należy czytać i rozumieć twórczość autora Wesela chwilę po roku Wyspiańskiego? Do czego aktualnie go potrzebujemy? Czy tylko w teatrze jest żywy i ważny? Ostatnie sezony przyniosły nam szereg wybitnych - lub tylko głośnych - inscenizacji, czwarty wieszcz służył nam jako pretekst do rozmowy o Polsce, do załatwiania spraw w rzeczywistości, do ponownego definiowania ram teatru.
Premiery Klątwy Oliviera Friljicia, Wesela Jana Klaty zyskały wymiar polityczny, Wyzwolenia Krzysztofa Garbaczewskiego i Radosława Rychcika szukały nowej konwencji scenicznej dla legendarnego tekstu. Stanisław Wyspiański został także patronem krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. O czym świadczy ta zasłużona, a może nawet prowokująca obecność artysty w naszych dyskusjach, tekstach, repertuarach teatralnych. Jak czas obchodzi się z jego dziełami? Jak obchodzą się z nim współcześni artyści? Wyspiański – autor wykorzystywany doraźnie, Wyspiański – ofiara innych artystów, ale też Wyspiański – patron artystycznych i społecznych diagnoz i syntez, Wyspiański – ojciec - założyciel teatru, który się wtrąca w rzeczywistość.
Łukasz Drewniak

Jacek Kopciński, historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W swoich książkach i artykułach łączy zainteresowania współczesną poezją, dramatem i teatrem. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002), a także kilku podręczników i scenariuszy filmów dokumentalnych (m.in. na temat Bolesława Leśmian). W 2016 opublikował Powrót „Dziadów” i inne szkice teatralne, gdzie omawia m.in. współczesne realizacje teatralne dramaturgii romantycznej. W latach 2012–2013 opracował dwutomową antologię Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat Polski. Reaktywacja”, w której ukazało się dziesięć tomów zawierających teksty dramatyczne polskich pisarzy powojennych. Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 2012 roku kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim (wydział „Artes Liberales”). Jest członkiem kapituły prestiżowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.