Bitwa o kulturę. Pliki Leonarda

goście: Piotr Celiński, Ryszard Kasperowicz prowadzenie: Grażyna Lutosławska

Zapis z dnia: 28 maja 2019 godz: 18:00:00

W maju mija pięćsetna rocznica śmierci Leonarda da Vinci, którego doba, choć trudno w to uwierzyć, też miała tylko dwadzieścia cztery godziny. Znalazł czas, żeby namalować Monę Lisę i przejść do historii malarstwa, opracować koncepcję śmigłowca i czołgu, wymyślić sos do sałaty i napisać kilka bajek. Niewiele inżynierskich pomysłów Leonarda da Vinci zostało wcielonych w życie za jego czasów, niektóre (jak maszyna do sprawdzania wytrzymałości drutu na rozciąganie) wykorzystywane są do dziś. Czy i komu mogłoby się jeszcze przydać siedem tysięcy stron jego notatników z rysunkami, szkicami naukowymi i notatkami? Kim byłby Leonardo wizjoner dziś? Czy jego sposób myślenia wyprzedzał tylko czasy, w których żył?
Grażyna Lutosławska

Piotr Celiński, medioznawca. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji „Instytut Kultury Cyfrowej”, współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS. Prowadzi seminaria dyplomowe i zajęcia z przedmiotów: nowe media, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, podstawy wiedzy o kulturze, Data Journalism.

Ryszard Kasperowicz, prof. dr hab., w latach 1992-2013 pracownik Instytutu Historii Sztuki KUL, od 2014 pracownik Zakładu Teorii Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad teorią sztuki XVIII-XIX wieku, szczególnie w Niemczech i w Anglii, a także dziejami historii sztuki i metodologią badań nad sztuką. Laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Ks. Szczęsnego Dettloffa, nagrody im. Ks. Prof.Janusza Pasierba, za książkę Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta (Lublin 2004) nominowany do nagrody im. Jana Długosza. Jest także autorem książek: Berenson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona, Kraków 2001; Figury zbawienia „religii sztuki” w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia, Lublin 2010. Autor licznych artykułów naukowych, tłumacz pism Aloisa Riegla, Aby Warburga i Jacoba Burckhardta na język polski.