Bitwa o kulturę. Nasze nowe zabytki

prowadzenie: Jerzy Sosnowski goście: Ewa Nekanda-Trepka, Izabela Pastuszko

Zapis z dnia: 27 listopada 2018 godz: 18:00:00

Co sprawia, że jakiś obiekt zostaje uznany za zabytkowy? Jakie są kryteria wpisywania na listę zabytków budynków powstałych po II wojnie światowej? Dlaczego np. socrealistyczny budynek KW PZPR w Zielonej Górze został zabytkiem, a warszawski Super Sam nie?
Jerzy Sosnowski


Izabela Pastuszko, prawnik i historyk sztuki (absolwentka UMCS oraz UW), doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje prace doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta o tytule Późny modernizm w Lublinie. Miedzy ideami a praktyką (przewód doktorski otwarty w czerwcu 2017 r.) Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka monografii Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie (Lublin 2013). Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” czy Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Członek Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie dotyczących powojennej spuścizny architektonicznej miasta Lublina. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych popularyzujących architekturę i urbanistykę, prowadząc m.in. architektoniczne spacery dla mieszkańców oraz otwarte wykłady dotyczące problematyki przestrzeni. W 2015 weszła w skład zespołu kuratorskiego, który opracował i wyprodukował wystawę (A)Symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum pokazaną w Muzeum Lubelskim w Lublinie. W swojej obecnej działalności zawodowej skupia się na poszukiwaniu form powszechnej edukacji oraz wspieraniu badań z zakresu architektury i przestrzenni, pełniąc od stycznia 2018 r. obowiązki Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.