Bitwa o kulturę. “Kiedyś byłam stara…”

prowadzenie: Grażyna Lutosławska gość: Jolanta Janiec, Tomasz Szlendak

Zapis z dnia: 4 grudnia 2018 godz: 18:00:00

Neandertalczyk nie dożywał trzydziestego roku życia. W XX wieku najstarszy człowiek przeżył 122 lata i 164 dni. W XXI wieku coraz częściej mówi się o nieśmiertelności. Ale czy zdążyliśmy przyzwyczaić się do starości i dobrze ją wykorzystać?
Grażyna Lutosławska

Jolanta Janiec - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (kierunek: animator i menedżer kultury oraz pedagogika), trenerka, bibliotekarka, animatorka kultury, pedagog. Na co dzień pracuje w bibliotece, gdzie m.in. zajmuje się działalnością animacyjną i edukacyjną. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie włącza się w działania środowiskowe sprzyjające upowszechnianiu i udostępnianiu szeroko pojętej kultury. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej animacji kulturalnej, facylitacji i prowadzenia spotkań (np. metoda Debaty oksfordzkiej), zagadnień regionalizmu, pracy z różnymi grupami użytkowników biblioteki, promocji kultury, budowania zespołu i komunikacji, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów (np. Finanse w bibliotece), a także realizuje zajęcia dla seniorów wg metody M. Montessori oraz prowadzi warsztaty Loesje. Działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, szczególnie w obszarze pracy z młodzieżą, kultury i działalności na rzecz innych. Nagrodzona tytułem Bibliotekarza Roku 2017 województwa lubelskiego, laureatka II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Bibliotekarza Roku 2017 SBP. Pracuje dla ludzi i wierzy w ludzi.

Tomasz Szlendak - profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta. Pięć lat przepracował w czasopiśmie „Elle”, napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).