Bitwa o kulturę. Jak się mądrze bać?

prowadzenie: Grażyna Lutosławska gość: Marcin Napiórkowski

Zapis z dnia: 10 października 2017 godz: 18:00:00

Po co człowiekowi lęk? Czego się boi i jak oswaja strachy? Jak odróżnić, co jest naprawdę groźne, a co straszne na niby?
Grażyna Lutosławska


Marcin Napiórkowski – pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kulturoznawstwo (IKP UW, 2006) i socjologię (ISNS UW, 2008), a także studia doktoranckie z filozofii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2010). W latach 2013–2014 odbył staż podoktorski na University of Virginia, w roku 2015 uzyskał habilitację (kulturoznawstwo).
Wykorzystuje narzędzia semiotyki i strukturalizmu do badań nad „współczesnymi mitologiami” obejmującymi w szczególności pamięć zbiorową i kulturę popularną. W swoich pracach analizuje, w jaki sposób różne grupy społeczne starają się z dostępnych dla siebie nośników i praktyk zbudować opowieści o świecie zaspakajające ich potrzebę sensu. 
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek „Mitologia współczesna” (2013), „Władza wyobraźni” (2014) i „Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014” (2016). Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, prowadzi też bloga „Mitologia współczesna” poświęconego semiotyce kultury, zwłaszcza dzisiejszym formom wyobraźni mitycznej (mitologiawspolczesna.pl).