Bitwa o język. Język jako tekst /Language as Text - EN

prowadzenie: dr hab. Adam Głaz, dr Piotr Steinbrich

Zapis z dnia: 23 września 2014 godz: 18:00:00

Tekst w naszym życiu jest wszechobecny. Internet, mejle, książki, reklamy, ale także filmy, serwisy informacyjne czy nawet prywatne rozmowy, to tylko nieliczne przykłady, w których tekst odgrywa kluczową rolę. Czy, w takim razie, powinniśmy postrzegać język jako tekst, zarówno od strony opisu formalnego, przetwarzania informacji, nauczania języków obcych, czy sytuacji dnia codziennego? Podczas debaty dr hab. Adam Głaz i dr Piotr Steinbrich zaprezentują dwa przeciwstawne punkty widzenia co do roli tekstu w języku, po których nastąpi dyskusja z udziałem publiczności. Debata odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Text is omnipresent in our lives. The internet, emails, books, advertisements, but also films, the news or even private conversations are only a few examples in which text plays a key role. Should we, therefore, perceive language as text, both from the perspective of formal description, information processing, language pedagogy or everyday situations?

During the debate, dr Adam Głaz and dr Piotr Steinbrich will take opposing stances on the role of text in language after which the floor will be open for discussion. The debate will be held in English with the Polish translation.