Anna Kuczyńska. Bitwa o kulturę. #przyszłość

prowadzenie: Roman Pawłowski gość: Anna Kuczyńska

Zapis z dnia: 2 grudnia 2014 godz: 18:00:00

Dlaczego przyszłość? Polska przechodzi największą modernizację w swojej historii. Zmiany obejmują wszystkie sfery życia: politykę, gospodarkę, kulturę, obyczajowość, modele życia. Do powszechnego użycia wchodzą nowe technologie, które zmieniają codzienne życie. Jednocześnie polska debata publiczna jest zanurzona w historii. Analiza przeszłości jest ważna, ale po to by się rozwijać, powinniśmy poszukać innego układu odniesienia – nie w przeszłości, ale w przyszłości. Warto zbadać, w jaką stronę podążamy, to znaczy rozpoznać szanse i zagrożenia, oswoić się z nimi i zacząć realnie kształtować przyszłość.

Teoretyczną inspiracją dla projektu są badania „Media i kultura 2030” przeprowadzone we Francji, określające możliwe kierunki rozwoju kultury i wynikające stąd sugestie dla polityki kulturalnej. Moim horyzontem czasowym będzie również rok 2030.

Chcę pytać zarówno o projekty przyszłości, oparte na przewidywaniach, jak i o utopie, które mówią więcej o naszych dzisiejszych pragnieniach, potrzebach i wyobrażeniach, niż o realnej wizji jutra. Moim celem jest określenie wyzwań, przed którymi stoimy jako twórcy, obywatele i ludzie. Roman Pawłowski